ประวัติและผลงานครูผู้สอน

ชื่อนายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย อายุ 39 ปี  ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบ้านเด็กศิลป์

ประสบการณ์ในการสอนศิลปะ - เล่นศิลปะเด็ก ในยุคแรกๆ - ปัจจุบัน 17 ปี

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี - ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เอกศิลปกรรม

รางวัลเชิดชูเกียรติ

1.ครูดีเด่นอันดับ2 สพป.สป.เขต2

2.ครูดีเด่นคุรุสภาประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2552

3.ครูเอกชนดีเด่น สมุทรปราการ เขต2 ปี 2553

4.รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2554 รุ่นแรก

5.รางวัลครูต้นแบบ รับโล่จากองคมนตรี พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ ปี 2555

6.รางวัลครูต้นแบบจินตนาการ จากการประกวดโครงการ ครูต้นแบบจินตนาการจากทั่วประเทศ

7.รางวัลครูดีเด่น sp2 awards สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต2

8.พานักเรียนเข้ารับรางวัลระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองอะตามิ

9.ครูดีเด่นคุรุสภาประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2558

10.ผลงานผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนประเทศไทย ส่งงานประกวดเข้าแข่งขัน ณ ประเทศอินเดีย (gistdra)

BANDEKSILP