การประกวดวาดภาพแข่งขันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับทั่วไป

อย่าเพิ่งคิดว่าลูกเราเพิ่งจะได้เรียน ยังแข่งไม่ได้ ไม่มีความสามารถ อันนี้คิดผิดนะครับ กรรมการจะดูความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ดูความใสบริสุทธิ์ ทางความคิด

ใครมาเรียนบ้านเด็กศิลป์แล้วไม่ได้ ประกวดวาดภาพถือว่ายังมาไม่ถึง ไม่จบหลักสูตร

"อย่าคิดว่าแพ้ถ้ายังไม่สู้"

เราไม่ได้แข่งขันแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อได้รางวัล เราแข่งเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อเรียนรู้ และหาประสบการณ์นอกห้องเรียน รางวัลคือผลพลอยได้จากการแข่งขันเท่านั้น

By Bandeksilp

BANDEKSILP