โรงเรียนบ้านเด็กศิลป์ สาขากิ่งแก้ว บี บลูเลอวาร์ด บางพลี ติดศูน์การค้ามาเกตวิลเลต บางพลี เปิดทำการสอนศิลปะ เด็กตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป - ผู้สนใจ โดยครูผู้มีประสบการณ์ ควบคุมดูแลหลักสูตรการสอนโดย ครูนก สนใจสมัครียนโทร. 083-449-9427 บรรยากาศการเรียนการสอน

By Bandeksilp 2017